Vergroot je zelfgenezend vermogen met Reiki

Wat is Reiki?

Het Japanse woord Reiki betekent letterlijk universele levens energie. Alles wat leeft -planten, dieren, mensen- heeft die energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekte.

Die energie bevindt zich overal om ons heen en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Door het verdringen van heftige emoties in de eerste levensjaar wordt echter bij vrijwel iedereen dat vermogen in meer of mindere mate geblokkeerd. Door deze blokkades kan de universele levens energie niet meer volledig doorstromen. Een tekort aan deze levensenergie veroorzaakt een grotere gevoeligheid voor ziekten, en vertraagd het herstel. Tijdens een Reiki cursus worden bij de deelnemers de blokkades in de energiehuishouding los gemaakt, zodat zij weer onbeperkt levens energie kunnen opnemen en zelfs doorgeven aan anderen.

Wat doet Reiki?

Een van de eerste dingen die Reiki voor ons doet, is het weer op gang brengen van ons zelf genezend vermogen in. Waar Reiki naartoe stroomt wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat oplost, zo kan het uit ons systeem verdwijnen. Daardoor geneest de ontvanger van Reiki zich zelf en dat geeft een volstrekt ander resultaat dan wanneer van het ons weggenomen wordt door anderen, met behulp van medicijnen, operaties of andere behandelwijzen. Een kwaal die door ons eigen systeem is overwonnen komt ook niet meer terug, omdat we niet alleen de ziekte, maar ook de oorzaak hebben overwonnen. We zijn er sterker van geworden. Het herstelde zelf genezend vermogen helpt je ook om beter om te gaan met jezelf. Zo zou je lichaam je bijvoorbeeld sneller waarschuwen als de dingen niet goed voor je zijn.

Door het opruimen van lichamelijke en geestelijke belemmeringen ontstaat er ruimte. Ruimte voor levenskracht en groei, ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Talenten die tijd al aanwezig waren, maar die nooit eerder de kans gekregen om het volle te doen.

Reiniging

Het herstel van het zelf genezend vermogen gaat altijd samen met een reinigingsproces. Dit reinigingsproces bestaat uit; op lichamelijk vlak, afvalstoffen die zich in de loop der jaren in je lichaam hebben vast gezet komen weer los, zodat je lichaam deze weer kan verwijderen. Veel water drinken dan ook in die periode van belang zijn; dat helpt je lichaam die afvalstoffen af te voeren. Ook op emotioneel niveau kan reiniging plaatsvinden. Oude emoties die je misschien in een ver verleden  hebt verdrongen, komen dan weer bij je naar boven, zodat je ze nu definitief kunt loslaten. Je hoeft daar niet bang voor te zijn; je krijgt nooit meer te verwerken dan je kunt op dat moment. Waar je ook tijdens een emotionele reinigingsperiode wel op kunt letten is dat je niet in de val trapt en niet emotioneel worden; namelijk projectie. Als we boos of verdrietig worden, kijken we meest zo onmetelijk om ons heen om daarvoor de schuldige te zoeken. Een partner, en chef, iemand anders zien we dan als de oorzaak van onze woede, als verdriet, ons gevoel afgewezen of bedreigd te worden. Vaak gaan het daarbij zelfs zover om, wanneer daar op het moment zelf geen aanleiding voor is, die ander maar uit te nodigen of uit de dagen om zich te misdragen, zodat onze emotie te rechtvaardig is. Wees je ervan bewust dat de emoties die misschien bij je naar boven komen door Reiki behandelingen of doordat je de cursus gevolgd heb, niets met vandaag te maken heb. Ze zijn oud. Een goede, simpele en vaak verhelderende manier om ermee om te gaan is het schrijven van brieven.

De zin van het naar boven laten komen en verwerken van oude emoties is, dat het onderdrukken ervan een hoop energie kost. Die energie kun je beter gebruiken. Je ontdekt ook welke oude ervaringen nog steeds de zorg van werkelijkheid van vandaag actueel zijn. En door die oude emoties en niet te willen voelen, is het contact met jezelf  onvolledig. Als je oud -belemmerend-gedrag loslaat, zul je dat in het begin misschien missen om dat het zo is vertrouwd was, maar stel je eens een leven voor zonder al die ballast. Eenmaal ervan bevrijd ga je een stuk lichter door het leven.

Wie kunnen met Reiki werken?

Iedereen die tijdens een Reiki de inwijdingen heeft ontvangen kan er onmiddellijk mee werken, zowel voor zichzelf als voor anderen. Universele energie levens energie ontvangen en doorgegeven is geen gave van heel bijzonder bijzondere mensen; het is het geboorterecht van iedereen. En hoe vaker je die energie laten stromen, hoe krachtiger die stroom wordt doordat de je systeem steeds meer gereinigd wordt. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je het vermogen dat je door de inwijdingen hebt ontvangen, ooit kwijt kunt raken. Het blijft de rest van je leven bij je. Wat wel kan gebeuren, is dat je energie stroom door ellendige gebeurtenissen of doordat je een tijdlang negatieve gedachten koestert wakker wordt. Vergeet juist op dergelijke momenten niet om jezelf dagelijks te behandelen; daardoor kom je een stuk sneller door je negatieve gedeelte heen. Een groot deel van de mensen die een Reiki cursus volgen, heeft nog nooit een boek over alternatieve geneeswijzen, gezondheidsleer, spiritualiteit, of wat dan ook gelezen; dat vormt geen enkele belemmering. Het is ook niet nodig om er in te geloven. Planten en dieren geloven ook niet in Reiki ze reageren er even wel zeer goed op. En hoewel het vrij regelmatig voorkomt. Doordat het werken met Reiki zo eenvoudig aan te leren en toe te passen is, is het werken ermee ook een ideale uitbreiding van de activiteiten van zelfhulp groepen.

Het Reiki-gevoel

Je kunt Reiki voelen op een aantal verschillende manieren. De één voelt zijn vingers op zijn handen/handpalmen tintelen, de ander ervaart een gevoel van warmte, proces van hitte. Mensen die een lage graad van lichaam bewust zijn hebben, voelen soms de eerste tijd helemaal niets. Zo’n laag lichaamsbewustzijn kan in de loop der jaren ontstaan bij iemand die de gewoonte heeft om eigen gevoelens te verdringen. Na verloop van tijd steeds meer contact met je gevoel en met je lichaam.

Wanneer je iemand behandeld die erg ziek of vermoeid is, voel je de energie veel sterker stromen dan bij een gezondere ontvanger. Ook kan het zijn, dat je op sommige plaatsen bij iemand een gevoel van extreme koude voelt. Daar zit dan een oude en diep gewortelde blokkade die aandacht nodig heeft. Wanneer je de behandeling gewoon voortzet, merk je dat je na verloop van tijd de energie heel hard gaat stromen. Volhouden dus.

Voor meer duidelijkheid wat Reiki voor jou zou kunnen betekenen, neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Sharing is caring!